2022.10.04 09:10

Block 24

조회 수 2931 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

Block 24

905 N. Jupiter Rd. Richardson

Rental Rate:  $18 + NNN

Avail. Space:  2,469 sf – 9,108 sf

임대가능업종 :  식당, 요거트, 아이스 크림, 소매점

 

Highlight: end cap available, drive thru 가능

 

메트로 부동산

문의 : 214-701-7411

seankim@metrorealtydfw.com

 

https://ahprd1cdn.csgpimgs.com/i2/cwM7ID6HFYlIOf3zPzokHSAooq6bWuSSvPwaSC6e0Jc/116/image.jpghttps://ahprd1cdn.csgpimgs.com/i2/-bmcQviznLspsx925d2Zvb0AhQzO2tc4qtY7F-5M78o/116/image.jpghttps://ahprd1cdn.csgpimgs.com/i2/WarQukP-laVoMK2rI12w-zVE0nH-kjklQpORLAf6vjg/115/image.png

 

 

 


CLOSE